Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków

 

 

 

Idea:  Promocja i edukacja środowiska plastyków,

inicjowanie wydarzeń kulturalno-społecznych kreujących wizerunwek Gdańska i Metropilii Gdańskiej,  

integracja i animacja szeroko rozumianej społeczności lokalnej poprzez kulturę.