07.03.2019 - 31.03.2019 Wystawa "Dziewczyny bez pereł"

- Inne » - Archiwum 2019 » 07.03.2019 - 31.03.2019 Wystawa "Dziewczyny bez pereł"

 

Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy zaprasza na coroczną wystawę z okazji Dnia Kobiet pt. "Dziewczyny bez pereł".
-miejsce wystawy: siedziba Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mariana Mokwy 80-826 Gdańsk ul Ogarna 27/28 (wejście od ul Za Murami)
- ekspozycja : od 07.03.2019 do 31.03.2019 
- wernisaż : 07.03.2018 godz 17.00 
 
Przyjmowanie na wystawę prac (szkice,rysunki,malarstwo, grafika, fotografia, rzezba, rzemiosło artystyczne) w dniu 21.02.2019 (czwartek) w godz od 12.15 do 14.00 , oraz w dniu 23.02.2019 (sobota) w godz od 10.00 do 13.00. 
Warunkiem uczestnictwa w wystawie jest niezaleganie ze składkami członkowskimi, oraz 
wpłata na cele statutowe z tytułu uczestnictwa w wystawie 15,-zł.
 
Pozdrawiamy
Roma Karmasz i Włodek Rybacki