15.12.2020 - 31.01.2021 "Gdańskie opowieści / morskie opowieści 2" Wystawa prac uczestników warsztatów twórczych.

- Inne » Archiwum 2021 » 15.12.2020 - 31.01.2021 "Gdańskie opowieści / morskie opowieści 2" Wystawa prac uczestników warsztatów twórczych.

 

160 prac dostepnych pod adresem 

https://plastycy.org.pl/?pl_15122020-31012021-gdanskie-opowiesci-morskie-opowiesci-2-wystawa-prac-uczestnikow-warsztatow-tworczych,245

 

 

I. Edukujących warsztat jak: rysunki, malarstwo

Podziękowania dla prof. Anny Reinert-Faleńczyk i mgr Edyty Kowalewskiej-Chmielowskiej.

 

II. Edukujących, zachęcających, i prowokujących do twórczości z zastosowaniem różnych mediów jak:

fotografia, filmy, nagrania dźwiękowe, teksty

W 6-CIU CYKLACH : Czas, Sztuka kobiet, Schronienie, Wyborny trup,

Oko, oraz ucho, nos, dłoń i usta, Gdańskie historie/ morskie opowieści.

 

Podziękowania dla mgr Patrycji Orzechowskiej

 

CYKL: GDAŃSKIE HISTORIE / MORSKIE OPOWIEŚCI

(niektóre prace są w zestawach łączących różne media, zachęcamy do oglądania i odsłuchania razem.)

Dorota Wudkowska „Z Wilna do Gdańska” olej na płótnie format 40 x30 cm (zdjęcia, papier)

+ nagranie dźwiękowe narratorka: Wanda Wudkowska

Krystyna, Dominika, Piotr Błoński „82255”, wywiad z mężem Piotrem przeprowadziła Krystyna Błońska ,seria

fotografii portretów – Krystyna Błońska, seria fotografii stoczniowych – Dominika Błońska

Urszula Cicha „Oruńskie opowieści”, tekst i ilustracje – Urszula Cicha

Ewa Podumis „Czarny kolor babci Stefy”, tekst i rysunek – Ewa Podumis

Stanisława Grzelczak „Gdańskie historie”, tekst i mapa 

 

 

ARTYŚCI BIORĄCY UDZIAŁ W  WYSTAWIE:

 

Anna Albrecht,   Błońska Krystyna,   Błońska Dominika,   Błoński Piotr,   Cicha Urszula,    Grzelczak Stanisława,   Karmasz Romana (Roma),  Krzywkowska - Hajdul Magdalena,   Krzywkowska – Sworczuk Monika,   Kurjańska Jolanta,   Libert Iwona,   Makowski Roman,    Nowakowski Witold,   Perkowska Arina,   Podumis Ewa,   Pienczke Jolanta,   Parzych Elżbieta,   Sosnowska Dorota,   Topczyńska Katarzyna,   Wudkowska Dorota.