Zadanie publiczne pod nazwą "Spotkania z paletą - kontynuacja - 70 lat Gdańska z Macierzą"

- Inne » - Archiwum 2015 » Zadanie publiczne pod nazwą "Spotkania z paletą - kontynuacja - 70 lat Gdańska z Macierzą"

 w okresie od 27.02.2015 r. do 15.12.2015 r.

 

W realizacji projektu wykorzystujemy dobre praktyki wypracowane przez nasze Stowarzyszenie, a także wprowadzamy innowacje w zakresie animacji społeczno-kulturalnej, edukacji artystycznej i promocji. Zadanie wspiera działalność kulturotwórczą skierowaną do twórców amatorów oraz społeczności lokalnych, poprzez organizowanie warsztatów twórczych - praktycznych zajęć w pracowni i w plenerze z oceną i korektą prac, prowadzonych przez uznanych, wysoko wykwalifikowanych artystów. Wyjść grupowych do muzeów i galerii mających poszerzyć wiedzę i umiejętności obcowania ze sztuką, poznawania historii i zabytków Gdańska, wystaw czasowych prac warsztatowych w siedzibie Stowarzyszenia i w Filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Działania mają charakter integracyjno-kulturalny i skierowane są do ogółu mieszkańców, a w szczególności do społeczności lokalnej, wzbogacając ofertę kulturalną Gdańska.