Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków

 GALERIA ZA MURAMI

 

 

Idea:  Promocja i edukacja środowiska plastyków,

inicjowanie wydarzeń kulturalno-społecznych kreujących wizerunek Gdańska i Metropolii Gdańskiej,  

integracja i animacja szeroko rozumianej społeczności lokalnej poprzez kulturę.