Zarząd

O nas » Zarząd

Zarząd 

  

Prezes -

 

Zastępca prezesa

 

Zastępca prezesa

 

Skarbnik

 

Sekretarz

 

Członek zarządku

 

Członek zarządu

 

Komisja rewizyjna

 

Przewodnicząca

 

Komisja artystyczna

  

Ciało doradcze Zarządu Stowarzyszenia w działalności artystycznej