04.05.2020- 30.12.2020 Projekt "Spotkania z paletą- kontynuacja- Gdańskie opowieści – morskie opowieści”.

- Inne » - Archiwum 2020 » 04.05.2020- 30.12.2020 Projekt "Spotkania z paletą- kontynuacja- Gdańskie opowieści – morskie opowieści”.

 

 

04.05.2020- 30.12.2020 Projekt "Spotkania z paletą- kontynuacja- Gdańskie opowieści-morskie opowieści".

 

Jako Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku swoją działalność  kulturalno-społeczną prowadzimy od 37-ciu lat stowarzyszając 80-ciu członków.

Naszą ideą jest promocja i edukacja środowiska plastyków, inicjowanie wydarzeń kulturalno-społecznych kreujących wizerunek Gdańska i Metropolii Gdańskiej,  integracja i animacja szeroko rozumianej społeczności lokalnej poprzez kulturę. 

 

W swoich działaniach wykorzystujemy dobre praktyki wypracowane przez nasze Stowarzyszenie, a także wprowadzamy innowacje w zakresie animacji społeczno-kulturalnej, edukacji artystycznej i promocji.

Realizujemy projekty kulturalno-społeczne  dofinansowywane przez Miasto Gdańsk, co pozwala nam prowadzić działalność kulturotwórczą skierowaną do plastyków amatorów i społeczności lokalnych, poprzez organizowanie warsztatów twórczych - praktycznych zajęć w pracowni i w plenerze oraz on-line z oceną i korektą prac prowadzoną przez uznanych artystów- absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, organizowanie wyjść grupowych do muzeów i galerii mających poszerzyć wiedzę i umiejętności obcowania ze sztuką, poznawanie zabytków Gdańska i jego historii, organizowanie plenerów a także wystaw czasowych prac warsztatowych w siedzibie Stowarzyszenia i w zaprzyjaźnionych instytucjach i organizacjach.

 

W projekcie pt. „Spotkania z paletą- kontynuacja- Gdańskie opowieści- morskie opowieści” beneficjenci mają możliwość uczestniczyć w realu i on-line w warsztatach twórczych rysunku, malarstwa, grafiki, fotografii i zastosowania jej w innych dziedzinach sztuki oraz sztuk wizualnych. Mogą też brać udział  w realu i on-line w wykładach/pogadankach na temat szeroko rozumianej wolności w wymiarze historycznym, społeczno-kulturalnym,   a w szczególności w sztuce współczesnej.

 

 Działania nasze mają charakter integracyjno-kulturalny i kierowane są do ogółu pełnoletnich mieszkańców, a zwłaszcza społeczności lokalnej, wzbogacając ofertę kulturalną Miasta Gdańska

 

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.