26.04.2021- 28.02.2022 Projekt "Spotkania z paletą- kontynuacja- Gdańszczanie: czas na sztukę/sztuka na czas”

- Inne » Archiwum 2021 » 26.04.2021- 28.02.2022 Projekt "Spotkania z paletą- kontynuacja- Gdańszczanie: czas na sztukę/sztuka na czas”

 

Projekt  "Spotkania z paletą- kontynuacja- Gdańszczanie: czas na sztukę/sztuka na czas”

Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku swoją działalność  kulturalno-społeczną prowadzi od 38-miu lat stowarzyszając 80-ciu członków, a także liczne grono sympatyków.

Naszą ideą jest promocja i edukacja środowiska plastyków, inicjowanie wydarzeń kulturalno-społecznych kreujących wizerunek Gdańska i Metropolii Gdańskiej,  integracja i animacja szeroko rozumianej społeczności lokalnej poprzez kulturę. 

W swoich działaniach wykorzystujemy dobre praktyki wypracowane przez nasze Stowarzyszenie, a także wprowadzamy innowacje w zakresie animacji społeczno-kulturalnej, edukacji artystycznej i promocji.

Realizujemy projekty kulturalno-społeczne  dofinansowywane przez Miasto Gdańsk, systemem on-line i w realu, pozwalające nam prowadzić działalność kulturotwórczą skierowaną do plastyków amatorów i społeczności lokalnych. W ramach projektu pt "Spotkania z paletą- kontynuacja- Gdańszczanie: czas na sztukę/sztuka na czas” organizujemy warsztaty twórcze - praktyczne zajęcia w realu w pracowni i w plenerze, oraz on-line z wykorzystaniem mediów: internetu i telefonów, z oceną i korektą prac prowadzoną przez uznanych artystów- absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, organizujemy wyjścia grupowe do muzeów i galerii mające poszerzyć wiedzę i umiejętności obcowania ze sztuką, poznawanie zabytków Gdańska i jego historii, organizujemy plenery, a także wystawy czasowych prac warsztatowych systemem on-line na stronie internetowej Stowarzyszenia www.plastycy.org.pl , oraz w realu siedzibie Stowarzyszenia i w zaprzyjaźnionych instytucjach i organizacjach.

W projekcie pt. „"Spotkania z paletą- kontynuacja - Gdańszczanie: czas na sztukę/sztuka na czas” beneficjenci mają możliwość uczestniczyć w realu i on-line w warsztatach twórczych rysunku, malarstwa, grafiki, fotografii i zastosowania jej w innych dziedzinach sztuki oraz sztuk wizualnych. Mogą też brać udział  w realu i on-line w wykładach/pogadankach na temat szeroko rozumianej historii sztuki, w szczególności w sztuki współczesnej , a także historii Gdańska i Gdańszczan.

 Działania nasze mają charakter integracyjno-kulturalny i kierowane są do ogółu pełnoletnich mieszkańców, a zwłaszcza społeczności lokalnej, wzbogacając ofertę kulturalną Miasta Gdańska

 

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.