Kontakt

Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków
im. Mariana Mokwy

80-826 Gdańsk
ul Ogarna 27/28

e-mail: stowplast@wp.pl