28.06.2022 WALNE ZEBRANIE

- Inne » - Archiwum 2022 » 28.06.2022 WALNE ZEBRANIE

 

Zarząd Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. prof. Mariana Mokwy działając na podstawie &18 ust 1 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 28.06.2022r na godz 16.30 (W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na dzień 28.06.2022 na godz 17.00) WALNE ZEBRANIE Członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im prof. Mariana Mokwy w siedzibie Stowarzyszenia w Gdańsku ul Ogarna 27/28 (wejście od ul Za Murami).

Porządek obrad w załączeniu.

Za Zarząd

Prezes - mgr Romana Karmasz