29.05.2021r wycieczka do Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego FAKTORIA

- Inne » Archiwum 2021 » 29.05.2021r wycieczka do Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego FAKTORIA

 

Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków zaprasza w dniu 29.05.2021r  na wspólne zwiedzanie z przewodnikiem Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego FAKTORIA w Pruszczu Gdańskim. W planie zwiedzanie Muzeum i Parku Kulturowego. Czas zwiedzania ok 1,5 do 2 godz. Zakup biletów i opłatę przewodnika zapewnia Stowarzyszenie.

Dojazd do Pruszcza Gdańskiego do Faktorii z Gdańska Głównego z Dworca PKP autobusem miejskim/czerwonym nr 132 o godz 11.10, z Orunii z przystanku przy ul Gościnnej o godz 11.22 , i w Pruszczu Gdańskim wysiadamy przy Faktorii o godz 11.46. Zbiórka uczestników o godz 11.50 - 12.00 na dużym parkingu samochodowym przy wjeździe do Faktorii.

 

 Romana Karmasz tel 798 734 578, Kazimiera Prabucka tel 504 055 162, Cyryla Buczek tel 596 623 530.

 

Faktoria Handlowa – rekonstrukcja osady handlowej z okresu wpływów rzymskich na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego w Pruszczu Gdańskim. Obiekt otwarty został 21 lipca 2011 roku.

Faktoria jest osadą datowaną na okres świetności i schyłku Cesarstwa Rzymskiego (I-IV w.n.e), nawiązuje do funkcjonującego w tamtych czasach Szlaku Bursztynowego. O osadnictwie na tych terenach świadczą liczne wykopaliska prowadzone przez archeologów od końca XIX wieku.

W przeszłości Pruszcz Gdański znajdował się nad jeziorem lagunowym, gwarantującym bezpośrednie połączenie z morzem. Tym samym obszar ten stanowił jeden z końcowych punktów na szlaku łączącym bursztynonośne wybrzeża Bałtyku z terenami Cesarstwa Rzymskiego. Położenie nad ówczesnym jeziorem wpływało zarówno na rozwój kontaktów handlowych, jak i wzbogacało dietę mieszkańców w produkty pochodzenia morskiego. Poza czynnikami hydrologicznymi na rozwój osadnictwa wpłynęło korzystne nizinne ukształtowanie terenu, a także znajdujące się tu żyzne gleby pogranicza Żuław Wiślanych z Pobrzeżem Wschodniopomorskim. Pomiędzy II w. p.n.e. a V w. n.e. obszar dzisiejszego Pruszcza Gdańskiego, a także jego najbliższa okolica, stanowiły jeden z najbardziej znaczących kompleksów osadniczych Pomorza. Odnajdywane relikty zabudowy oraz nekropolie, podkreślają jak silnie rozwinięta gospodarczo i społecznie była ludność zamieszkująca ten teren, utożsamiana kolejno z kulturami oksywską i wielbarską. Okolice Pruszcza były istotnym centrum handlu prowincjonalnego jak i dalekosiężnego. Dzięki archeologicznej analizie licznych i wielkościowo obszernych cmentarzysk, wiadomo, że region ten charakteryzował się bardzo gęstym zaludnieniem. Liczne znaleziska monet, a także towary i przedmioty importowane z terenu Imperium Romanum odnajdywane na terenie Pruszcza, wskazują na znaczącą rolę kontaktów handlowych, łączącą się z pokaźną ilością dóbr jakie mieli do zaoferowania przybyszom tutejsi mieszkańcy. Dodatkowo o wysokim poziomie społeczeństwa świadczą bardzo bogato wyposażone groby.

Faktoria spełnia przede wszystkim funkcję promocji dziedzictwa kulturowego obszaru Morza Bałtyckiego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Faktoria_Handlowa_w_Pruszczu_Gda%C5%84skim

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska