29.06.2023r Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia

Aktualności » Działania » 29.06.2023r Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia

29.06.2023r Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im.

                              prof. Mariana Mokwy w Gdańsku ul Ogarna 27/28

 

Zarząd Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im, prof. Mariana Mokwy w Gdańsku ul Ogarna 27/28 działając na podstawie & 18 ust.1 Statutu Stowarzyszenia

zwołuje na dzień 29.06.2023 roku na godz 16.00.

a przypadku braku większości członków wyznacza się kolejny termin na dzień 29.06.2023 roku na godz 16.30

WALNE ZEBRANIE

członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im, prof. Mariana Mokwy w siedzibie Stowarzyszenia w Gdańsku przy ul Ogarnej 27/28

 

Plan Zebrania z porządkiem obrad w załączeniu