38-my Przegląd Twórczości Członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. prof. Mariana Mokwy w Gdańsku

Aktualności » Działania » 38-my Przegląd Twórczości Członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. prof. Mariana Mokwy w Gdańsku

 

Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy 80-826 Gdańsk ul Ogarna 27/28 zaprasza swoich członków do 38-go Przeglądu Twórczości Członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku.

Prace plastyczne zgłaszane na 38-my Przegląd Twórczości Członków Stowarzyszenia będą przyjmowane w siedzibie stowarzyszenia w dniu 21.10.2021r (czwartek) w godz od 10.00 do 16.00.

 

Przy zgłoszeniu pracy plastycznej należy dostarczyć:

- Oświadczenie pisemne że osoba zgłaszająca-członek SNP ma prawa autorskie do w/w pracy.

- Kopertę zawierającą kartkę z informacją: nazwisko i imię autora, hasło, tytuł pracy (w miarę krótki, najlepiej w formie 1-go lub ostatecznie 2-ch wyrazów), technikę, wymiary.

UWAGA: na kopercie dodatkowo zapisujemy/powtarzamy TYLKO hasło.

 

Przypominamy że zgodnie z obowiązującym regulaminem każdy z członków ma prawo zgłosić do w/w Przeglądu

1 pracę lub dyptyk lub tryptyk - z rysunku, malarstwa, kolażu, grafiki, fotografii artystycznej lub multimediów.

Natomiast z rzeźby, rzemiosła artystycznego lub innej sztuki przestrzennej - 1 pracę, a w przypadku kompletu do 5-ciu sztuk.

 

Tematy prac, techniki i wymiary dowolne.

 

Każda z prac MUSI mieć zawieszki.

Prace podpisujemy Z TYŁU : imię i nazwisko twórcy, tytuł, technika, rok powstania.

 

Niedopuszczalne jest zgłaszanie prac uprzednio nagrodzonych lub wyróżnionych.

 

Wystawa prac 38-go Przeglądu Twórczości Członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku prezentowana będzie w realu w Galerii Za Murami.

 

WARUNKIEM uczestnictwa w 38-mym Przeglądzie Twórczości Członków Stowarzyszenia jest:

- Jednorazowa wpłata 20,-zł na cele statutowe związane z wystawą i wernisażem w kasie Stowarzyszenia przy zdawaniu pracy na Przegląd.

- Niezaleganie ze składkami członkowskimi i innymi zobowiązaniami na cele statutowe Stowarzyszenia ( np. składka roczna za obraz w wys. 50,-zł).

 

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania wysokość składki członkowskiej od 01.10.2020r wynosi 15,-zł miesięcznie, oraz składka roczna za obraz w wys. 50,-zł.

 

       Wpłat za składki członkowskie i na cele statutowe roczne za obraz można dokonać na konto bankowe Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków - nr konta: 87 1240 5400 1111 0010 5509 9863 .

 

       Z pozdrowieniem

 

Romana Karmasz - Prezes Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy

80-826 Gdańsk ul Ogarna 27/28

e-mail: stowplast@wp.pl

       tel. 798 734 578

www.plastycy.org.pl