Aktualności

  • Działania

  • Gdansk-Miasto-Wolnoscijpg.jpg

    Współpraca

    Współpracowaliśmy i działaliśmy w różnych projektach i działaniach z:


    Centrum Wolontariatu, CSW Łaznia, ECS, Teatr Szekspirowski, Fundacja "Pomóż mi żyć",  Gdańska Galeria Miejska, Muzeum Narodowe, Muzeum Miasta Gdańska, Powiatowy Urząd Pracy, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, Kolonia Artystów.