Projekt: Spotkania z paletą - Gdańskie dziedzictwo i tożsamość 17-03-2016

- Inne » - Archiwum 2016 » Projekt: Spotkania z paletą - Gdańskie dziedzictwo i tożsamość 17-03-2016

 

 

Zadanie publiczne pod nazwą


"Spotkania z paletą - kontynuacja - Gdańskie dziedzictwo

i tożsamość"

 

w okresie od 17.03.2016 r. do 15.12.2016 r. 

 

 

  

W projekcie wykorzystujemy dobre praktyki wypracowane przez nasze Stowarzyszenie

i wprowadzamy innowacje z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, edukacji artystycznej i

promocji. Zadanie wspiera działalność kulturotwórczą skierowaną do twórców amatorów oraz

społeczności lokalnych, poprzez:

- organizowanie warsztatów twórczych - praktycznych zajęć w pracowni i w plenerze z oceną i

korektą prac prowadzonych przez uznanych, wysokokwalifikowanych artystów,

- wyjść grupowych do muzeów i galerii mających poszerzyć wiedzę i umiejętności

obcowania ze sztuką,

- poznawanie dziedzictwa historycznego i kulturowego Gdańska oraz jego tożsamości i tworzenie z

tego sztuki,

- wystaw czasowych prac warsztatowych i poplenerowych w siedzibie Stowarzyszenia i w Filiach

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Działania mają charakter integracyjno-kulturalny i skierowane są do ogółu mieszkańców, a w

szczególności do społeczności lokalnej, wzbogacając ofertę kulturalną Gdańska.

 

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Gdańska