WALNE ZEBRANIE 18 września 2020

- Inne » - Archiwum 2020 »  WALNE ZEBRANIE 18 września 2020

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku
działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje
na dzień 18 września 2020 roku (piątek) na godz. 16:00
(W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin
na dzień 18 września 2020 roku na godz. 16:30)
                                    WALNE ZEBRANIE
Członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mariana Mokwy
w siedzibie Stowarzyszenia w Gdańsku przy ul. Ogarnej 27/28
Porządek obrad Walnego Zebrania w załączeniu.
 
Za Zarząd:
Prezes – Romana Karmasz
Skarbnik – Grażyna Bielas
 
W związku z panującą epidemią koronawirusa prosimy o zachowanie dystatnsu społecznego
oraz zaopatrzenie się w maseczki, rękawiczki i długopisy.