Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im M. Mokwy

- Inne » - Archiwum 2017 » Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im M. Mokwy

 

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze  Członków  Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im M. Mokwy 
80-826 Gdańsk ul Ogarna 27/28

Dn 02 czerwca 2017r godz 16.30  ( drugi termin o godz 17.00)

 

( powiadomienie i porządek obrad zebrania w załączeniu)