Wystawa "Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst" 10.01.2018

- Inne » - Archiwum 2018 » Wystawa "Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst" 10.01.2018

 

10.01.2018 wyjazd do Poznania do Centrum Kultury "Zamek"

na wystawę "Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst".