Wystawa pt: "Słaba płeć/Silna płeć: Oblicza kobiet" 07.03 - 31.03.2020

- Inne » - Archiwum 2020 » Wystawa pt: "Słaba płeć/Silna płeć: Oblicza kobiet" 07.03 - 31.03.2020

 

Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im prof. Mariana Mokwy 80-826 Gdańsk ul. Ogarna 27/28 zaprasza członków i sympatyków Stowarzyszenia z okazji Dnia Kobiet na wystawę pt:

                        "Słaba płeć/Silna płeć: Oblicza kobiet".

- Ekspozycja wystawy od 07.03.2020 do 31.03.2020 

- Wernisaż wystawy 07.03.2020 (sobota) godz 16.00

- Miejsce wystawy: Galeria Za Murami (siedziba Stowarzyszenia)

Odbiór prac plastycznych na w/w wystawę w ilości do 4-ch prac (rysunki, malarstwo, grafiki, fotografie, rzemiosła artystyczne) w dniu 05.03.2020 (czwartek) w godz od 12.30 do 16.30. 

Miło będzie (ale niekoniecznie) jak obrazom prezentowanym na wystawie  towarzyszyć będą fotografie kobiet sportretowanych przez artystę. 

Dla podpowiedzi w załączeniu trochę o twórczości Jacka Malczewskiego prezentowanej na podobnej wystawie.........

Uczestników wystawiających swoje prace na obowiązuje:

- Wpłata na cele statutowe z tyt. uczestnictwa w wystawie - 15,- zł od wystawiającego.

- Uregulowane na bieżąco składki członkowskie i wpłaty na cele statutowe za obraz. 

Z pozdrowieniem

mgr sztuki Romana Karmasz 

prezes 

Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. prof. Mariana Mokwy

80-826 Gdańsk ul Ogarna 27/28   

tel. 798 734 578 

www.plastycy.org.pl