Wystawa "WIOSNA JEST KOBIETĄ" i wiadomości

Aktualności » Działania » Wystawa "WIOSNA JEST KOBIETĄ" i wiadomości

Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. prof. Mariana Mokwy 80-826 Gdańsk ul Ogarna 27/28 zaprasza członków Stowarzyszenia do udziału w wystawie on-line na naszej stronie internetowej www.plastycy.org.pl.

Wystawa o nazwie "Wiosna jest kobietą" prezentowana będzie on-line na w/w stronie w m-cu kwietniu br.

Aby wziąć udział w wystawie należy:

- do dnia 31.03.2021r przesłać na adres stowplast@wp.pl  fotografie od 1-nej do 3-ch prac plastycznych (dozwolone wszystkie techniki plastyczne) z oświadczeniem że posiadacie do nich prawa autorskie 

- nie zalegać w opłacaniu składek członkowskich i wpłat statutowych

- wpłacić na konto bankowe Stowarzyszenia 15,-zł na cele statutowe za udział w wystawie

KONTO BANKOWE STOWARZYSZENIA NADBAŁTYCKIEGO PLASTYKÓW im. Prof. Mariana Mokwy 80-826 Gdańsk ul Ogarna 27/28  Pekao S.A.

87 1240 5400 1111 0010 5509 9863

Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty składek, które dzięki szczególnym rygorystycznym oszczędnościom pozwoliły przetrwać Stowarzyszeniu jako organizacji do chwili obecnej, w tak niezmiernie ciężkim dla nas wszystkich czasie pandemii, wiadomym nam jest że wiele organizacji po prostu upadło. My stary rok zamknęliśmy z wszystkimi opłaconymi rachunkami, bez żadnych długów, projekt miejski i plan na 2020r został wykonany, sprawozdania za 2020r zrobione. W obecnym roku wszystkie opłaty regulowane są na bieżąco, bez długów. Planujemy, z uwagi na pandemię i lock-down,  wystawy on-line i spotkania w realu w plenerze, warsztaty ew po kwietniu/maju  br, o czym powiadomimy.

Ale ponieważ życie nie składa się z samych sukcesów, spotkała nas też w ostatnich dniach tragedia, tj poważne zalanie pomieszczenia galeryjnego i częściowo biura stowarzyszenia przez kuchnię restauracji Canis mieszczącą się nad naszą siedzibą.

O zdarzeniu powiadomiliśmy z-cę prezesa, skarbnika, sekretarza, przewodniczącą komisji rewizyjnej, przewodniczącą komisji artystycznej Stowarzyszenia.

Szczególne podziękowania za ogromne zaangażowanie w ratowaniu mienia i siedziby Stowarzyszenia przygotowane pism i zgłoszeń szkody, składam paniom Felicji Perzyńskiej - sekretarzowi, Grażynie Bielas- skarbnikowi i Cyryli Buczek- przewodniczącej komisji artystycznej, które nie szczędząc własnego czasu i wysiłków, brały udział we wszystkich czynnościach formalnych i  wizjach lokalnych koniecznych do stwierdzenia i udokumentowania szkody.

Jeszcze raz Felicjo, Grażyno i Cyrylo dziękuję z całego serca i życzę zdrowia.

Oby takich przykładnych członków więcej, a będzie dobrze.

Na dzień dzisiejszy zgłoszono sprawę do Urzędu Miasta, Administracji Gdańskiego Zarządu Nieruchomości, Policji, ubezpieczyciela Warta i ubezpieczyciela InterPolska. Zostały przeprowadzone wizje lokalne przez przedstawicieli w/w instytucji.

Dokumentacja Stowarzyszenia i obrazy nie uległy zalaniu i zostały zabezpieczone.

Był to dla nas ogromny cios, ale nie jedno już w stowarzyszeniu przez te kilkadziesiąt lat przeżyliśmy więc i teraz

"powstaniemy na nowo po zniszczeniu jak Feniks z popiołów".

W mitologii Feniks – legendarny ptak z Etiopii pod koniec długiego życia spalał się na stosie, a z popiołów odradzał się na nowo. Stał się symbolem odmłodzenia i odrodzenia.

Życzymy zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia , a reszcie DAMY RADĘ.

CZEKAMY DO 31.03.2021R NA WASZE PRACE NA WYSTAWĘ ON-LINE "WIOSNA JEST KOBIETĄ".

 

Z pozdrowieniem

mgr sztuki Romana Karmasz 

prezes

Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im prof. Mariana Mokwy

ul Ogarna 27/28 (wejście od ul Za Murami) 80-826 Gdańsk ul Ogarna 27/28

e-mail: stowplast@wp.pl

tel: 798 734 578

www.plastycy.org.pl