Włodzimierz Łajming (1933-2022) odszedł……...

- Inne » - Archiwum 2022 » Włodzimierz Łajming (1933-2022) odszedł……...

 

Włodzimierz Łajming (1933-2022) odszedł……...

Wspaniały malarz, profesor ASP w Gdańsku., a także wielce zasłużony działacz na rzecz naszego Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Prof. Mariana Mokwy w Gdańsku.

Prof. Włodzimierz Łajming pięknie zapisał się w pamięci członków naszego Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. prof. Mariana Mokwy w Gdańsku. W latach 1990-tych, kiedy Stowarzyszenie w wyniku transformacji systemowej uniezależniło się od mecenatu państwa i zaczęło działać na własny rachunek , pomoc prof Łajminga dla Stowarzyszenia była nieoceniona. Profesor prowadził warsztaty plastyczne, brał udział w komisjach artystycznych corocznych przeglądów twórczości, oprowadzał naszych członków po wystawach w Galeriach i Muzeach opowiadając o sztuce. Jego zaangażowanie pozwoliło Stowarzyszeniu przetrwać i po nowemu działać..........

Cześć Jego pamięci………………..

 

W imieniu Członków Stowarzyszenia Rodzinie i Przyjaciołom składam serdeczne kondolencje….

mgr sztuki Romana Karmasz

prezeska Stowarzyszenia