23.07.2021 Wyjście do Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA II na wystawę Agaty Nowosielskiej pt."NIRVANA"

- Inne » Archiwum 2021 » 23.07.2021 Wyjście do Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA II na wystawę Agaty Nowosielskiej pt."NIRVANA"

 

Obrazowe stereotypy, konwencje, symbole otaczają nas zewsząd, napierają, informują i zwodzą, zachęcają i przestrzegają. Zawsze wokół nas obecna ikonosfera (...), obrazy pojawiają się w świecie człowieka (...) w sposób nie proszony, nie powodowany, nieoczekiwany. Pojawiają się jako problem, jako zagadka – i już pozostają, utwierdzają się, mnożą z sobie tylko właściwym, nie zawsze łatwym do rozszyfrowania uporem i konsekwencją.

Mieczysław Porębski, Ikonosfera, [w:] Kultura wizualna w Polsce fragmenty, red. I. Kurz, P. Kwiatkowska, M. Szcześniak, Ł. Zaremba, Wydawca: Fundacja Bęc Zmiana, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2017, str. 249. )