WYCIECZKA DO TORUNIA 27.07.2022

Aktualności » Działania » WYCIECZKA DO TORUNIA 27.07.2022

Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. prof. Mariana Mokwy 80-826 Gdańsk ul Ogarna 27/28 Zaprasza w dniu 27.07.2022r na 1-NODNIOWĄ WYCIECZKĘ DO TORUNIA 27.07.2022r (środa)

Odjazd PKP Gdańsk Gł. godz 7.14, w Toruniu godz 9.54 (bez przesiadki)

- bilet normalny 50,15 zł , - bilet ze zniżką emerycką 41,30 zł

Powrót PKP Toruń 18:36 w Gdańsku 21:20 (bez przesiadki)

- bilet normalny 50,15 zł, - – bilet ze zniżką emerycką 41,30zł

 

PROGRAM

1. Dom Kopernika ul M.Kopernika 15/17 – w środę bezpłatnie, czynne w godz 10-18 (w środę bezpłatnie)

2. obiad

3. Centrum Sztuki Współczesnej" ul Wały Gen. Władysława Sikorskiego 13, czynne w godz 12-19

- 4 wystawy w tym np W. Fangor, W. Starewicz,

- bilet noralny na 4 wystawy – 25,00 zł

- bilet ulgowy emer. na 4 wystawy - 15,00 zł

4. Muzeum Podróżników im Tony Halika ul. Franciszkańska 9 (bezpłatne w środy) – do wyboru

5. Muzeum Sztuki dalekiego wschodu ul Rynek Staromiejski 35 (bezpłatne w środy) – do wyboru

6. godz 15.00

RATUSZ STAROMIEJSKI Muzeum Okręgowe ul Rynek Staromiejski 1

Wystawy stałe (bezpłatne w środy)

Można tam m.in. zwiedzać : Galerię Sztuki Gotyckiej z kolekcją unikatowych XIV-wiecznych witraży, ekspozycję prezentującą historię i rzemiosło artystyczne lat 1233–1793, wystawę Mennice i monety toruńskie 1233/1238–1765, Salę Mieszczańską z galerią portretów wybitnych mieszczan Torunia (XVI–XVIII wiek), w której znajduje się również portret Mikołaja Kopernika – bodaj najsłynniejszy wizerunek astronoma na świecie, Salę Królewską z najstarszym w kraju Pocztem królów polskich, kolekcję biżuterii Skarb ze Skrwilna, Skarb z Nieszawy czy imponującą Galerię malarstwa polskiego od poł. XVIII w. do 2010 roku, z dziełami Jana Matejki, Wojciecha Gersona, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Jacka Malczewskiego, Juliana Fałata, Andrzeja Wróblewskiego czy Zdzisława Beksińskiego.

- godz 16:00 spotkanie kuratorskie z Kustoszem przy obrazie "Madonna pod jodłami" Lucas Cronch Starszy (wystawa czasowa)

bilet ulgowy emer. -7,00 zł

bilet normalny – 10,00 zł

7. sklep z piernikami

8. szybka toruńska kolacja

 

KOSZT WYCIECZKI :

- z opłatami ulgowymi – 104,60zł w zaokrągleniu 105,-zł

- z opłatami normalnymi – 135,30zł w zaokrągleniu 136,-zł

Wpłaty należy dokonać w terminie do dnia 25.07.2022r PRZELEWEM BANKOWYM na konto Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im prof. Mariana Mokwy 80-826 Gdańsk ul Ogarna 27/28

nr konta: Pekao SA : 87 1240 5400 1111 0010 5509 9863 , z opisem: „na cele statutowe – wycieczka do Torunia„.

UWAGA: w w/w kosztorysie nie są uwzględnione opłaty za bilety komunikacji miejskiej, zakup żywności, opłaty za posiłki bo są to koszty indywidualnie pokrywane przez każdego uczestnika wg uznania.

ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ PRZYJMUJEMY DO DNIA 24.07.2022 DO GODZ 12.00

pod nr tel: 798 734 578 lub nr tel: 504 055 162, lub e-mail: stowplast@wp.pl

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – 15 MIEJSC. Decyduje kolejność zgłoszeń. W PRZYPADKU BRAKU WPŁYWU NA KONTO DO DN 25.07.2022 OPŁATY ZA WYCIECZKĘ , ZGŁOSZONA OSOBA ZOSTAJE SKREŚLONA Z LISTY UCZESTNIKÓW WYCIECZKI.

 

POZDRAWIAMY Romana Karmasz i Kazimiera Prabucka Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im prof. Mariana Mokwy 80-826 Gdańsk ul Ogarna 27/28